White Mountains Evening Scene

White Mountains Evening Scene

White Mountains Evening Scene
12" x 12"
Pastel
2009