White Mountains Valley Scene

White Mountains Valley Scene

White Mountains Valley Scene
12" x 12"
Pastel
2009